-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

รหัสโรงเรียน : 260057

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044630312

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

-- advertisement --