-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนคงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนคงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 200112

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 – เมืองคง คง นครราชสีมา 30260

โทรศัพท์ : 044459221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนคงวิทยา

-- advertisement --