-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา

รหัสโรงเรียน : 200593

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 30350

โทรศัพท์ : 044430542

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา

-- advertisement --