โลโก้โรงเรียนวัดหนองดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองดี

รหัสโรงเรียน : 210646

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 137 ทุ่งใหญ่ -หลักช้าง ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช 80220

โทรศัพท์ : 075803929

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองดี