-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนรุย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนรุย

รหัสโรงเรียน : 210481

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80350

โทรศัพท์ : 075373221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนรุย

-- advertisement --