-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

รหัสโรงเรียน : 010115

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – เหนือคลอง-ชัยบุรี เขาพนม เขาพนม กระบี่ 81140

โทรศัพท์ : 075689706

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

-- advertisement --