-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า

รหัสโรงเรียน : 210528

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 80340

โทรศัพท์ : 075450117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า

-- advertisement --