-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

รหัสโรงเรียน : 510139

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 114 – แม่ตืน ลี้ ลำพูน 51110

โทรศัพท์ : 053509319

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

-- advertisement --