-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า

รหัสโรงเรียน : 220402

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 171 – เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า

-- advertisement --