-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

รหัสโรงเรียน : 680672

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านไทรทอง ศรีธาตุ – วังสามหมอ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี 41280

โทรศัพท์ : 042140213

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

-- advertisement --