-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหว้า

รหัสโรงเรียน : 260300

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180

โทรศัพท์ : 044119219

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหว้า

-- advertisement --