-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

รหัสโรงเรียน : 020365

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 333 – หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

-- advertisement --