-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาดินใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาดินใต้

รหัสโรงเรียน : 260274

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 169 – บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180

โทรศัพท์ : 0811433968

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาดินใต้

-- advertisement --