-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

รหัสโรงเรียน : 711068

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 0895857067

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

-- advertisement --