-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านงิ้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านงิ้ว

รหัสโรงเรียน : 260831

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 – แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 0819664146

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านงิ้ว

-- advertisement --