-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6

รหัสโรงเรียน : 260308

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 160 สายโท 5 เหนือ จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6

-- advertisement --