-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)

รหัสโรงเรียน : 270031

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 37/48 คลองหลวง 40 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 020020019

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)

-- advertisement --