-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ

รหัสโรงเรียน : 10202115

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 89 ซอยวัดสวนพลูชั้นที่ 4 เจ้าพระยาทาวเวอร์ เจริญกรุง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-9401670-4

แฟกซ์ : 02-2373845

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ

-- advertisement --