-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

รหัสโรงเรียน : 320290

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 พะเยา-ป่าแดด ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054888645

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

-- advertisement --