-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

รหัสโรงเรียน : 320120

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – อ่างทอง เชียงคำ พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 0882687940

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

-- advertisement --