-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปัวพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปัวพิทยา

รหัสโรงเรียน : 320094

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 180 – เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปัวพิทยา

-- advertisement --