-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

รหัสโรงเรียน : 320056

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 65 พะเยา – จุน ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 56150

โทรศัพท์ : 0817465390

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

-- advertisement --