-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาแฝก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาแฝก

รหัสโรงเรียน : 330149

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 41/7 – นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาแฝก

-- advertisement --