-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

รหัสโรงเรียน : 680284

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ที่ 16 – บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 41190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

-- advertisement --