-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโนนสะเดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโนนสะเดา

รหัสโรงเรียน : 350360

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 269 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา – บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 66140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโนนสะเดา

-- advertisement --