-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาภู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาภู

รหัสโรงเรียน : 410536

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4 – นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210

โทรศัพท์ : 043992679

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาภู

-- advertisement --