-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

รหัสโรงเรียน : 500193

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 52140

โทรศัพท์ : 054279003

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

-- advertisement --