โลโก้โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

รหัสโรงเรียน : 410209

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านขามเปี้ย – กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043988034

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขามเปี้ย