-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 040057

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – เทศา2-วังเจ้า หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055841680

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)

-- advertisement --