-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนเกษม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนเกษม

รหัสโรงเรียน : 730152

เขตการศึกษา : สพป.มุกดาหาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130

โทรศัพท์ : 0833291585

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนเกษม

-- advertisement --