-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

รหัสโรงเรียน : 680536

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 94 – หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 41320

โทรศัพท์ : 0898421439

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

-- advertisement --