-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว

รหัสโรงเรียน : 430171

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 แจ้งสนิท ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

โทรศัพท์ : 045791096

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว

-- advertisement --