-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดมาบข่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดมาบข่า

รหัสโรงเรียน : 470207

เขตการศึกษา : สพป.ระยอง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 67/3 – มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

โทรศัพท์ : 038636698

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมาบข่า

-- advertisement --