-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

รหัสโรงเรียน : 260893

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 299 เทพมงคล สตึก สตึก บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 044 681 946

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

-- advertisement --