-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย

รหัสโรงเรียน : 480060

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 032-233-1037

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย

-- advertisement --