-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ

รหัสโรงเรียน : 450052

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 116 – สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043500155

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ

-- advertisement --