-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

รหัสโรงเรียน : 050478

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 40340

โทรศัพท์ : 043260287

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสว่าง

-- advertisement --