-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยหวด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยหวด

รหัสโรงเรียน : 540534

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู 4 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย เต่างอย-กวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 47260

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยหวด

-- advertisement --