-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย

รหัสโรงเรียน : 540590

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 154 – เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย

-- advertisement --