-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังแคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังแคน

รหัสโรงเรียน : 750029

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านวังแคน – กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 0862579630

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังแคน

-- advertisement --