-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 540578

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโสก – ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร 47290

โทรศัพท์ : 0850113612

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)

-- advertisement --