-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมะค่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมะค่า

รหัสโรงเรียน : 260041

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 77 – บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044119342

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะค่า

-- advertisement --