-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสะพานหัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสะพานหัก

รหัสโรงเรียน : 550266

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 074300212

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสะพานหัก

-- advertisement --