-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว

รหัสโรงเรียน : 210851

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 16 บ้านลำนาว-ทรายขาว บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 80360

โทรศัพท์ : 075479936

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว

-- advertisement --