โลโก้โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2

รหัสโรงเรียน : 550311

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สะท้อน นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : 074894684

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2