-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดาหลำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดาหลำ

รหัสโรงเรียน : 560060

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – โกตา-วังสายทอง เขาขาว ละงู สตูล 91110

โทรศัพท์ : 074775640

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดาหลำ

-- advertisement --