-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

รหัสโรงเรียน : 530220

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองหัวช้าง – ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045660267

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

-- advertisement --