-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)

รหัสโรงเรียน : 590050

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรสาคร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 2 – บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034839041

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)

-- advertisement --