-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย

รหัสโรงเรียน : 600203

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 61 – วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 18150

โทรศัพท์ : 036-377229

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย

-- advertisement --