-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม

รหัสโรงเรียน : 200077

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 30260

โทรศัพท์ : 099-6375334

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม

-- advertisement --